Dienstverlening opgeschort

Op 15 april 2014 is Nerdinvest B.V. in staat van faillissement verklaard. Na 21 oktober a.s. wordt de dienstverlening volledig beeindigd. Indien u vragen heeft over het faillissement kunt u contact opnemen met de curator, de heer J.A. Tiesling van RST advocaten (insol@rst.nl).

Indien u uw data nog niet heeft veiliggesteld en uw website en email nog niet verhuisd zijn dan kunt u contact opnemen met Greenhost, via support@greenhost.nl. Greenhost faciliteerde hosting voor het inmiddels failliete Nerdinvest BV. Greenhost heeft verder geen relatie met Nerdinvest BV.

Na 21 oktober a.s. worden alle hosting- en emailbestanden welke liepen via Nerdinvest BV vernietigd.